02/05/2017 - 21:27

219 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gấp 3 lần

TTH - Thực hiện chủ đề “Năm doanh nghiệp Thừa Thiên Huế 2017”, ngay từ đầu năm tỉnh đã công bố Cổng dịch vụ công trực tuyến và đã cấp trên 460 Thẻ điện tử doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng; triển khai mô hình cafe doanh nhân mỗi tháng mỗi chuyên đề...

Từ đầu năm đến nay, đã có 219 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 2.871,4 tỷ đồng, tăng 28,8% về lượng và gấp 3,8 lần về vốn. Đồng thời đã cấp mới 15 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 2146,73 tỷ đồng (trong đó dự án Bến số 02 - Cảng Chân Mây của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây với vốn đăng ký 849 tỷ đồng cao nhất trong số 15 dự án được cấp từ đầu năm đến nay).

Khánh Trân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP