17/05/2018 - 19:31

500 học viên tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

TTH.VN - Từ ngày 17-19/5, Sở Tài chính phối hợp cùng Trường đại học Kinh tế (Đại học Huế) tổ chức tập huấn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (HCSN) theo quy định của Bộ Tài chính.

500 học viên tham dự là chủ tài khoản, kế toán các đơn vị HCSN được giảng viên Trường đại học Kinh tế truyền đạt một số nội dung cơ bản về quản lý sử dụng tài sản công; pháp luật về kế toán, trách nhiệm của chủ tài khoản trong tổ chức công tác kế toán đơn vị; các chuyên đề về pháp luật kế toán; vai trò, nhiệm vụ của kế toán trong tổ chức công tác kế toán của đơn vị…; qua đó triển khai áp dụng tại đơn vị đúng quy định pháp luật, có hiệu quả.

Hà Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP