• GIÁ VÀNG (nguồn: SJC)
    Loại Mua Bán
    SJC - 10L 55.900 56.400
    Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 53.600 54.200

Bạn thấy việc Báo Thừa Thiên Huế không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tờ báo thời gian qua như thế nào?

  Đáp ứng nhu cầu của độc giả
  Đáp ứng một phần nhu cầu của độc giả
  Chưa đáp ứng nhu cầu của độc giả
  Cần đổi mới nhiều hơn nữa
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP