Nhịp cầu bạn đọc
Tăng cường cảnh báo, cứu hộ cứu nạn tại các khu dịch vụ tắm biển và sông hồ
Ngày cập nhật 25/08/2012 07:01
(TTH) - Như Báo Thừa Thiên Huế (số 5474 ra ngày 12/7/2012) đã thông tin, tại các bãi biển Điền Lộc (Phong Điền), Thuận An, Vinh Thanh (Phú Vang) và bãi biển Bình An, suối Nhị Hồ (Phú Lộc), công tác phòng, chống, cứu hộ cứu nạn, vệ sinh môi trường chưa được chính quyền địa phương quan tâm đúng mức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người dân và du khách.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 23/8, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Thắng cho biết, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện Phong Điền, Phú Lộc và Phú Vang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo, cứu hộ cứu nạn, chỉ đạo các địa phương liên quan phải thành lập Ban Quản lý bãi tắm, có bảng nội quy, biển cảnh báo, chòi quan sát và dây phao giới hạn khu vực an toàn. Các đơn vị cử nhân viên làm công tác cứu hộ, cứu đuối tham gia các lớp tập huấn để xử lý tốt các tình huống bất trắc xảy ra, bảo đảm an toàn cho sức khỏe và tính mạng của người dân, du khách tham gia các dịch vụ tại các điểm nêu trên.

 

 

Tại Thuận An, khi được phóng viên Báo Thừa Thiên Huế nhắc nhở, nhân viên trực đang đứng ở bãi biển mới leo lên ngồi trên chòi quan sát để làm nhiệm vụ (ảnh chụp trưa 14/6/2012)

 

Đối với bãi biển Thuận An, UBND huyện Phú Vang chỉ đạo UBND thị trấn Thuận An đặt thêm chòi quan sát, hệ thống loa, biển báo nguy hiểm, tăng cường lực lượng cứu hộ vào thời gian cao điểm... kiên quyết không cho người dân, du khách tắm biển vào buổi tối; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, vệ sinh môi trường, chấn chỉnh tệ nạn đeo bám hàng rong.

 

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn về công tác phòng, chống, cứu hộ cứu nạn tại các khu du lịch, dịch vụ tắm biển, bể bơi và sông hồ trên địa bàn tỉnh.

 

Tin, ảnh: Vĩnh Cự

 

Các tin khác
Gia đình tan nát (16/08/2012)
Đau lòng con trẻ (09/08/2012)
Xem tin theo ngày  
Nhịp cầu bạn đọc
Tăng cường cảnh báo, cứu hộ cứu nạn tại các khu dịch vụ tắm biển và sông hồ
Ngày cập nhật 25/08/2012 07:01
(TTH) - Như Báo Thừa Thiên Huế (số 5474 ra ngày 12/7/2012) đã thông tin, tại các bãi biển Điền Lộc (Phong Điền), Thuận An, Vinh Thanh (Phú Vang) và bãi biển Bình An, suối Nhị Hồ (Phú Lộc), công tác phòng, chống, cứu hộ cứu nạn, vệ sinh môi trường chưa được chính quyền địa phương quan tâm đúng mức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người dân và du khách.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 23/8, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Thắng cho biết, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện Phong Điền, Phú Lộc và Phú Vang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo, cứu hộ cứu nạn, chỉ đạo các địa phương liên quan phải thành lập Ban Quản lý bãi tắm, có bảng nội quy, biển cảnh báo, chòi quan sát và dây phao giới hạn khu vực an toàn. Các đơn vị cử nhân viên làm công tác cứu hộ, cứu đuối tham gia các lớp tập huấn để xử lý tốt các tình huống bất trắc xảy ra, bảo đảm an toàn cho sức khỏe và tính mạng của người dân, du khách tham gia các dịch vụ tại các điểm nêu trên.

 

 

Tại Thuận An, khi được phóng viên Báo Thừa Thiên Huế nhắc nhở, nhân viên trực đang đứng ở bãi biển mới leo lên ngồi trên chòi quan sát để làm nhiệm vụ (ảnh chụp trưa 14/6/2012)

 

Đối với bãi biển Thuận An, UBND huyện Phú Vang chỉ đạo UBND thị trấn Thuận An đặt thêm chòi quan sát, hệ thống loa, biển báo nguy hiểm, tăng cường lực lượng cứu hộ vào thời gian cao điểm... kiên quyết không cho người dân, du khách tắm biển vào buổi tối; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, vệ sinh môi trường, chấn chỉnh tệ nạn đeo bám hàng rong.

 

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn về công tác phòng, chống, cứu hộ cứu nạn tại các khu du lịch, dịch vụ tắm biển, bể bơi và sông hồ trên địa bàn tỉnh.

 

Tin, ảnh: Vĩnh Cự

 

Các tin khác
Gia đình tan nát (16/08/2012)
Đau lòng con trẻ (09/08/2012)
Xem tin theo ngày  
Nhịp cầu bạn đọc
Tăng cường cảnh báo, cứu hộ cứu nạn tại các khu dịch vụ tắm biển và sông hồ
Ngày cập nhật 25/08/2012 07:01
(TTH) - Như Báo Thừa Thiên Huế (số 5474 ra ngày 12/7/2012) đã thông tin, tại các bãi biển Điền Lộc (Phong Điền), Thuận An, Vinh Thanh (Phú Vang) và bãi biển Bình An, suối Nhị Hồ (Phú Lộc), công tác phòng, chống, cứu hộ cứu nạn, vệ sinh môi trường chưa được chính quyền địa phương quan tâm đúng mức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người dân và du khách.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 23/8, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Thắng cho biết, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện Phong Điền, Phú Lộc và Phú Vang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo, cứu hộ cứu nạn, chỉ đạo các địa phương liên quan phải thành lập Ban Quản lý bãi tắm, có bảng nội quy, biển cảnh báo, chòi quan sát và dây phao giới hạn khu vực an toàn. Các đơn vị cử nhân viên làm công tác cứu hộ, cứu đuối tham gia các lớp tập huấn để xử lý tốt các tình huống bất trắc xảy ra, bảo đảm an toàn cho sức khỏe và tính mạng của người dân, du khách tham gia các dịch vụ tại các điểm nêu trên.

 

 

Tại Thuận An, khi được phóng viên Báo Thừa Thiên Huế nhắc nhở, nhân viên trực đang đứng ở bãi biển mới leo lên ngồi trên chòi quan sát để làm nhiệm vụ (ảnh chụp trưa 14/6/2012)

 

Đối với bãi biển Thuận An, UBND huyện Phú Vang chỉ đạo UBND thị trấn Thuận An đặt thêm chòi quan sát, hệ thống loa, biển báo nguy hiểm, tăng cường lực lượng cứu hộ vào thời gian cao điểm... kiên quyết không cho người dân, du khách tắm biển vào buổi tối; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, vệ sinh môi trường, chấn chỉnh tệ nạn đeo bám hàng rong.

 

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn về công tác phòng, chống, cứu hộ cứu nạn tại các khu du lịch, dịch vụ tắm biển, bể bơi và sông hồ trên địa bàn tỉnh.

 

Tin, ảnh: Vĩnh Cự

 

Các tin khác
Gia đình tan nát (16/08/2012)
Đau lòng con trẻ (09/08/2012)
Xem tin theo ngày  
Nhịp cầu bạn đọc
Tăng cường cảnh báo, cứu hộ cứu nạn tại các khu dịch vụ tắm biển và sông hồ
Ngày cập nhật 25/08/2012 07:01
(TTH) - Như Báo Thừa Thiên Huế (số 5474 ra ngày 12/7/2012) đã thông tin, tại các bãi biển Điền Lộc (Phong Điền), Thuận An, Vinh Thanh (Phú Vang) và bãi biển Bình An, suối Nhị Hồ (Phú Lộc), công tác phòng, chống, cứu hộ cứu nạn, vệ sinh môi trường chưa được chính quyền địa phương quan tâm đúng mức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người dân và du khách.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 23/8, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Thắng cho biết, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện Phong Điền, Phú Lộc và Phú Vang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo, cứu hộ cứu nạn, chỉ đạo các địa phương liên quan phải thành lập Ban Quản lý bãi tắm, có bảng nội quy, biển cảnh báo, chòi quan sát và dây phao giới hạn khu vực an toàn. Các đơn vị cử nhân viên làm công tác cứu hộ, cứu đuối tham gia các lớp tập huấn để xử lý tốt các tình huống bất trắc xảy ra, bảo đảm an toàn cho sức khỏe và tính mạng của người dân, du khách tham gia các dịch vụ tại các điểm nêu trên.

 

 

Tại Thuận An, khi được phóng viên Báo Thừa Thiên Huế nhắc nhở, nhân viên trực đang đứng ở bãi biển mới leo lên ngồi trên chòi quan sát để làm nhiệm vụ (ảnh chụp trưa 14/6/2012)

 

Đối với bãi biển Thuận An, UBND huyện Phú Vang chỉ đạo UBND thị trấn Thuận An đặt thêm chòi quan sát, hệ thống loa, biển báo nguy hiểm, tăng cường lực lượng cứu hộ vào thời gian cao điểm... kiên quyết không cho người dân, du khách tắm biển vào buổi tối; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, vệ sinh môi trường, chấn chỉnh tệ nạn đeo bám hàng rong.

 

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn về công tác phòng, chống, cứu hộ cứu nạn tại các khu du lịch, dịch vụ tắm biển, bể bơi và sông hồ trên địa bàn tỉnh.

 

Tin, ảnh: Vĩnh Cự

 

Các tin khác
Gia đình tan nát (16/08/2012)
Đau lòng con trẻ (09/08/2012)
Xem tin theo ngày  
Nhịp cầu bạn đọc
Tăng cường cảnh báo, cứu hộ cứu nạn tại các khu dịch vụ tắm biển và sông hồ
Ngày cập nhật 25/08/2012 07:01
(TTH) - Như Báo Thừa Thiên Huế (số 5474 ra ngày 12/7/2012) đã thông tin, tại các bãi biển Điền Lộc (Phong Điền), Thuận An, Vinh Thanh (Phú Vang) và bãi biển Bình An, suối Nhị Hồ (Phú Lộc), công tác phòng, chống, cứu hộ cứu nạn, vệ sinh môi trường chưa được chính quyền địa phương quan tâm đúng mức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người dân và du khách.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 23/8, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Thắng cho biết, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện Phong Điền, Phú Lộc và Phú Vang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo, cứu hộ cứu nạn, chỉ đạo các địa phương liên quan phải thành lập Ban Quản lý bãi tắm, có bảng nội quy, biển cảnh báo, chòi quan sát và dây phao giới hạn khu vực an toàn. Các đơn vị cử nhân viên làm công tác cứu hộ, cứu đuối tham gia các lớp tập huấn để xử lý tốt các tình huống bất trắc xảy ra, bảo đảm an toàn cho sức khỏe và tính mạng của người dân, du khách tham gia các dịch vụ tại các điểm nêu trên.

 

 

Tại Thuận An, khi được phóng viên Báo Thừa Thiên Huế nhắc nhở, nhân viên trực đang đứng ở bãi biển mới leo lên ngồi trên chòi quan sát để làm nhiệm vụ (ảnh chụp trưa 14/6/2012)

 

Đối với bãi biển Thuận An, UBND huyện Phú Vang chỉ đạo UBND thị trấn Thuận An đặt thêm chòi quan sát, hệ thống loa, biển báo nguy hiểm, tăng cường lực lượng cứu hộ vào thời gian cao điểm... kiên quyết không cho người dân, du khách tắm biển vào buổi tối; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, vệ sinh môi trường, chấn chỉnh tệ nạn đeo bám hàng rong.

 

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn về công tác phòng, chống, cứu hộ cứu nạn tại các khu du lịch, dịch vụ tắm biển, bể bơi và sông hồ trên địa bàn tỉnh.

 

Tin, ảnh: Vĩnh Cự

 

Các tin khác
Gia đình tan nát (16/08/2012)
Đau lòng con trẻ (09/08/2012)
Xem tin theo ngày