Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

12/01/2018 - 20:51

Bám sát nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

TTH - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định như vậy tại hội nghị BCH Đảng bộ Khối lần thứ 12 (khóa III) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy trong năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngày 12/1.

Năm 2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và hội nhập. Theo đó, các cấp ủy cơ sở bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ của ngành để xây dựng hoặc tham gia với người quản lý doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh tại đơn vị; doanh nghiệp, chủ động hoặc phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch, dịch vụ giai đoạn 2016 -2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

ANH PHONG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP