Bạn đọc Bạn đọc viết

Cảnh giác trước tín dụng đen

Không biết thông tin cá nhân bị rò rỉ qua kênh nào mà liên tục, tôi nhận được lời mời ráo riết như trên từ một người lạ, tự xưng là nhân viên một cơ sở tín dụng nào đó ở tận trong Nam.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP