Bạn đọc Bạn đọc viết

Cần bảng giới thiệu bằng tiếng Anh cho di tích

Trải qua thời gian, di tích vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính với ngôi nhà rường bằng gỗ ba gian được phục dựng, phía trước có hàng dâm bụt xanh mát cùng căn bếp lợp tranh, phên đất.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP