Bạn đọc Bạn đọc viết

Cần sản phẩm thay thế hợp lý

Quan sát nhiều hoạt động khác, tôi nhận thấy thói quen sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần của người dân vẫn rất phổ biến.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP