Bạn đọc Bạn đọc viết

Lò đốt rác tại Quảng Công: Bộc lộ bất cập

Đang trong giai đoạn vận hành thử từ đầu tháng 4/2017, lò đốt rác Quảng Công (Quảng Điền) đã bộc lộ những bất cập và nguy cơ sẽ khó phát huy hiệu quả nếu không khắc phục nhiều nhược điểm còn tồn tại.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP