Bạn đọc Bạn đọc viết

Người dân phường Thủy Xuân chờ số nhà

Chưa có tên đường, chưa được đánh số kiệt, hàng trăm hộ dân sống trên địa bàn phường Thủy Xuân (TP. Huế) gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP