Bạn đọc Nhịp cầu và tấm lòng

Trao quà, tiền hỗ trợ cụ Hồ Thị Ái Bảy

Quà gồm 1 quạt điện, 10 hộp sữa bột (mỗi hộp trị giá 330.000 đồng); 3 thùng mỳ tôm cùng 2.050.000 đồng tiền mặt.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP