Bạn đọc Nhịp cầu và tấm lòng

Em Minh Tú nhận được hỗ trợ

Minh Tú hiện là học sinh lớp 2/1, Trường tiểu học Phú Đa 3, ở cùng ông bà ngoại (ở thôn Lương Viện, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang) đã già yếu, không còn khả năng lao động, sống nhờ trợ cấp hộ nghèo nên rất khó khăn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP