Bạn đọc Nhịp cầu và tấm lòng

Bốn chị em mồ côi cần được giúp đỡ

Những gì còn lại để 4 chị em mồ côi duy trì cuộc sống là số tiền một triệu đồng còn lại trong túi áo và mấy trăm ngàn đồng dự trữ trong tủ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP