Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

Hồ sinh thái lại bốc mùi

Những ngày hè này cũng là thời điểm nhiều hộ dân của ba phường sống quanh hồ Kiểm Huệ là Xuân Phú, Phú Hội và An Đông cũng như khu vực lân cận ám ảnh bởi tình trạng ô nhiễm từ nguồn nước tái xuất hiện.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP