Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

Cần thực sự đồng thuận

Nhiều phụ huynh có con vào lớp 1 tại các trường tiểu học Lê Lợi, Vĩnh Ninh (TP. Huế) thắc mắc về khoản thu hỗ trợ tự nguyện và một số khoản thu khác đầu năm học 2017-2018. Để làm rõ vấn đề, chúng tôi đã tìm hiểu các bên liên quan.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP