Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

Ứng cử viên ở Hương Vân chưa đủ tuổi là sơ suất của địa phương

Do sơ suất trong quá trình kiểm soát hồ sơ nên không tính chính xác đủ tháng tuổi đối với trường hợp ứng cử viên Văn Phụng khi ứng cử HĐND phường.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP