Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

Sẽ chốt sổ bảo hiểm cho ông Hoàng Quốc Phong trong tháng 8/2020

Đó là khẳng định của ông Trần Hữu Bảo, Tổng Giám đốc Công ty CP Phương Minh (16 Thống Nhất, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) đối với trường hợp ông Hoàng Quốc Phong (thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn)...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP