Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

29/02/2016 - 11:07

Bàn về việc thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị

TTH - Báo Thừa Thiên Huế số 6563 ra ngày 14/01/2016 đăng bài báo của tác giả Anh Phong “Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú: Đoàn kết, gắn bó với cơ sở, Nhân dân” đã nêu được những kết quả tích cực khi thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 15/6/2000.

Tuy nhiên, còn một vài thực trạng và khó khăn mà chỉ khi về hưu, tiếp tục làm công tác Đảng ở cơ sở, tôi mới thực sự “thấm”. Vì vậy, xin có đôi điều bàn sâu thêm về vấn đề này.

Trước hết, mục 1-Điều 3 về “Nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên công tác” của Quy định 76 ghi rõ: “Chủ động liên hệ (bằng giấy giới thiệu của chi ủy hoặc đảng ủy cơ sở nơi làm việc, bằng gặp gỡ trực tiếp) với chi ủy hoặc đảng ủy nơi đảng viên cư trú. Thực tế, vẫn có ít cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên công tác thực hiện tốt việc liên hệ bằng giấy giới thiệu. Tổ dân phố chúng tôi có 40 đảng viên đương chức đang sinh hoạt tại hơn 20 tổ chức đảng (nơi công tác) nhưng cuối năm 2015 chỉ có hơn 10 cấp ủy có giấy giới thiệu đưa cho đảng viên đương chức cầm về gặp Thường trực Đảng ủy phường. Còn lại phần lớn cấp ủy nơi công tác của đảng viên đương chức chỉ gửi tờ phiếu lấy ý kiến hoặc phiếu nhận xét đảng viên đương chức. Ngoài ra, có khá nhiều đảng viên đương chức không được cấp ủy nơi công tác giới thiệu về với tổ chức Đảng nơi cư trú. Lỗi này không thuộc về đảng viên đương chức mà do tổ chức Đảng đang quản lý đảng viên. Đây là một lỗ hổng trong quản lý đảng viên và chứng tỏ cấp ủy nơi đó thực hiện chưa nghiêm Quy định 76. Vì vậy, cần có một đợt kiểm tra nghiêm túc việc thực hiện quy định này đối với tất cả đảng bộ cấp trên cơ sở, cấp cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy.

Về phiếu nhận xét đảng viên đương chức, tuy nội dung chính đều bám sát Quy định 76, gồm 4 nội dung, nhưng hình thức văn bản, tên văn bản mỗi nơi một kiểu, nơi thì gọi là phiếu nhận xét, nơi lại ghi tiêu đề là phiếu lấy ý kiến, có trường hợp cùng một tờ phiếu nhưng tên tổ chức Đảng ban hành văn bản (ở góc trên bên trái trang 1) lại khác với tên tổ chức Đảng ký xác nhận văn bản (ở góc dưới bên phải văn bản), nghĩa là không thực hiện đúng quy định thể thức văn bản của Đảng do Văn phòng Trung ương Đảng ban hành. Theo tôi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm việc liên hệ với chi ủy hoặc đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú (gọi tắt là tổ chức đảng nơi cư trú) bằng giấy giới thiệu như quy định. Trong giấy giới thiệu này, cấp ủy nơi công tác ghi rõ chức vụ trong đảng của đảng viên đương chức và tên chi bộ, đảng ủy nơi công tác để chi ủy và Đảng ủy nơi cư trú tiện việc liên lạc khi cần.

Mọi cấp ủy nơi cư trú - đa phần là cán bộ hưu trí, từng là “đảng viên đương chức” nên rất thông cảm với những hoàn cảnh khó khăn của đảng viên đương chức hiện tại và hiểu rõ mỗi lời nhận xét đều ảnh hưởng đến sinh mạng chính trị và sự tiến bộ của đồng chí mình, do đó sẽ rất thận trọng, cân nhắc khi nhận xét hoặc thông cảm bỏ qua những sai sót nhỏ. Một trong những sai sót nhỏ “có thể thông cảm” của đảng viên đương chức khi thực hiện Quy định 76 thường gặp nhất là vắng họp (vì nhiều lý do chính đáng) hoặc họp thế (hai vợ chồng, hai cha con là đảng viên thì chỉ một người đi họp khi chi ủy nơi cư trú mời dự). Nhưng khuyết điểm nặng hơn (nếu có) thì không thể thông cảm, chẳng hạn thói quan liêu hách dịch, kiêu ngạo, xa rời nhân dân, coi thường tổ chức Đảng nơi cư trú, thiếu gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân… có thể gặp ở một số ít đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật Đảng. Nhưng nếu muốn “dĩ hòa vi quý”, chi ủy nơi cư trú cũng có thể nhẹ tay với loại khuyết điểm ấy của đảng viên đương chức. Khi đó, việc thực hiện Quy định 76 chỉ mang tính hình thức. Vì vậy, đề nghị phải niêm phong phiếu nhận xét (bắt buộc) và gửi qua đường bưu điện (khi cần) để tránh các hệ lụy không hay. Về thời gian thực hiện hằng năm, đề nghị các tổ chức Đảng thực hiện trong tháng 11 (đầu tháng càng tốt) để công tác bình xét đảng viên cuối năm ở nơi công tác được kịp thời và công việc của chi ủy, đảng ủy nơi cư trú cũng không bị dồn dập nhiều việc vào mỗi dịp cuối năm mà qua thực tế cho thấy rất mất thời gian nếu có nhiều đảng viên đương chức ở cùng một nơi. Sẽ không mất nhiều thời gian nhận xét, ký, gửi nhận xét, nếu khâu tổ chức thực hiện Quy định 76 khoa học, nghiêm túc, đồng bộ và đồng loạt hơn.

Vài điều thực trạng xin nêu ra và có đôi lời đề nghị, rất mong được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Ban Đảng của Tỉnh ủy xem xét, có ý kiến chỉ đạo để thực hiện tốt hơn nữa Quy định 76 của Bộ Chính trị, nhằm tăng cường công tác quản lý đảng viên đương chức một cách toàn diện, sâu sát và hiệu quả hơn.

Phạm Xuân Phụng

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Bộ Chính trị


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP