Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

10/10/2018 - 15:29

Bảng hiệu quảng cáo sẽ hiện đại, thẩm mỹ

TTH.VN - UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

Việc hiện đại hóa biển quảng cáo sẽ làm đẹp cho đô thị

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục ưu tiên hoàn chỉnh hệ thống pa nô xã hội hóa phục vụ tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, quảng bá các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch theo hướng hiện đại hóa, áp dụng công nghệ hiện đại trong quảng cáo.

Đồng thời, tăng cường quản lý nội dung tuyên truyền, quảng cáo; đặc biệt là việc sử dụng tiếng nước ngoài trên các bảng hiệu quảng cáo. Các địa phương rà soát, bổ sung, đề xuất loại bỏ bảng, biển, hộp đèn hiện có trên địa bàn để trình UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương trình UBND tỉnh quy định quản lý quy hoạch quảng cáo ngoài trời, bao gồm quy định đối với các bảng, biển tuyên truyền dựng ở hàng rào của các cơ quan, đơn vị, xác định trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư về thời lượng dành cho quảng bá, tuyên truyền, quy định về lựa chọn chủ đầu tư bảng quảng cáo theo hướng chọn phương án kiến trúc từng địa điểm để làm bảng quảng cáo. Xây dựng đề án đổi mới hình thức tuyên truyền, quảng cáo phong phú, đa dạng, theo các tiêu chí văn minh, hiện đại, tạo mỹ quan đô thị.

Trước mắt, sẽ thí điểm tại một số tuyến đường ở TP. Huế, sau đó triển khai nhân rộng tại các thị xã, xóa dần các hình thức quảng cáo bằng băng rôn, áp phích trên các tuyến đường. Sở Văn hóa và Thể thao sẽ làm việc với các doanh nghiệp quảng cáo để thống nhất lộ trình chuyển các bảng quảng cáo hiện nay sang các mẫu có công nghệ hiện đại, thẩm mỹ cao.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP