Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe

11/09/2019 - 05:45

Bảo hiểm xã hội tự nguyện không còn xa lạ

TTH - Năm 2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện A Lưới vận động, phát triển được 287 người tham gia BHXH tự nguyện. Đến ngày 12/8/2019, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 468 người. Tham gia BHXH tự nguyện không còn chuyện xa lạ với người dân vùng cao A Lưới.

Khen thưởng những cá nhân làm tốt công tác BHXH tự nguyện ở A Lưới. Ảnh: BHXH A Lưới

Được và chưa được

Năm 2018, bên cạnh khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy các tập thể và cá nhân tiếp tục hoàn thành vượt chỉ tiêu các nhiệm vụ được giao, UBND huyện nghiêm túc phê bình các đơn vị chưa thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Sang năm 2019, UBND huyện A Lưới yêu cầu BHXH huyện xem phát triển BHXH tự nguyện là một nhiệm vụ trọng tâm. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND huyện A Lưới ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

UBND huyện cũng chỉ đạo BHXH huyện ký hợp đồng đại lý thu BHXH với 21 đại lý thu của UBND các xã, thị trấn gắn với xây dựng mạng lưới nhân viên đại lý thu; chấn chỉnh tình hình hoạt động của các đại lý thu trên địa bàn huyện; phối hợp với BHXH tỉnh mở lớp đào tạo nhân viên đại lý thu và cấp thẻ hoạt động theo quy định; phối hợp với Bưu điện huyện, UBND các xã và thị trấn tổ chức khảo sát người dân có nguyện vọng tham gia BHXH tự nguyện để mời tham gia các hội nghị tuyên truyền. UBND huyện cũng chỉ đạo các ban ngành có liên quan tăng cường phối hợp liên ngành, tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để người dân biết và tham gia BHXH.

Thực tế cho thấy, đa số các xã và thị trấn ở A Lưới quan tâm đến công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH và đã tiến hành kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo BHXH cấp xã; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho nhân viên các đại lý và các thôn/tổ. Một số xã và thị trấn phối hợp với Bưu điện huyện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH. Mạng lưới nhân viên đại lý thu rộng khắp đến từng thôn/tổ, nhân viên đại lý thu UBND xã có uy tín với người dân, có nhiều kinh nghiệm trong công tác

Một kết quả khảo sát, vẫn còn có 12/21 xã, thị trấn có tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện chưa đạt chỉ tiêu được giao; trong đó, 5 xã có tỷ lệ tham gia còn dưới 50% và xã Đông Sơn chưa phát triển được đối tượng nào.

Đáng suy nghĩ ở A Lưới là UBND một số xã vẫn chưa tích cực trong vận động tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện, còn giao khoán cho nhân viên đại lý thu và chưa huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nhân viên đại lý thu phần lớn kiêm nhiệm nên chưa đầu tư nhiều thời gian cho công việc và trình độ hạn chế nên gặp khó khăn trong thực hiện các nghiệp vụ, giao dịch hồ sơ điện tử.

Hệ thống chính trị vào cuộc

Tại Hội nghị sơ kết công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2019 của huyện A Lưới, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Nghị quyết 21 - NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020; trong đó, nhấn mạnh đến việc huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH; phát huy vai trò đầu tàu và nòng cốt của cơ quan BHXH huyện trong liên kết, phối hợp với các ban ngành và địa phương có liên quan để thực hiện tốt công tác mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Xem trọng vai trò của UBND các xã và thị trấn, A Lưới tập trung rà soát về kiện toàn Ban Chỉ đạo các địa phương; tiến hành giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT cho các thôn, tổ dân phố; tăng cường công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm để người dân hiểu và tự nguyện tham gia, gắn với xây dựng đội nhân viên đại lý có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt.

A Lưới là một huyện miền núi biên giới. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, sức cạnh tranh yếu, không có công trình, dự án, một số doanh nghiệp do gặp khó khăn đã dừng hoạt động, chờ làm thủ tục phá sản, chuyển đổi sở hữu… dẫn đến nợ BHXH, BHYT, BHTN, không có khả năng thanh toán. Để giải quyết triệt để vấn nạn này, ngay từ tháng 2/2019, UBND huyện A Lưới tổ chức hội nghị, chỉ đạo tất cả các tổ chức chính trị, xã hội phải vào cuộc để hạn chế thấp nhất tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Kết quả, đến hết quý I/2019, sau hơn một tháng tích cực triển khai, số nợ BHXH, BHYT, BHTN trên toàn huyện A Lưới giảm còn 806 triệu đồng.

Đảm bảo sự công bằng, minh bạch đã và đang là cách tuyên truyền có hiệu quả của A Lưới, góp phần tạo niềm tin và động viên người dân vùng cao còn gặp nhiều khó khăn tự nguyện đến với BHXH.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP