Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

Đây là kết quả tích cực của một mô hình công tác dân vận mới mang lại - mô hình “Cảnh sát Biển đồng hành với ngư d

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP