Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới

Trên khu vực biên giới có 1.109 xã, phường biên giới với 2.357 thôn bản sát biên, là nơi sinh sống của gần 20 triệu người chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP