Biên giới - biển đảo Chủ quyền biển đông

Hương Thủy: Thêm một “Cột mốc đảo Trường Sa” hoàn thành

Đây là công trình ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức về chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong thế hệ trẻ hôm nay.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP