Biên giới - biển đảo Thông tin về biển đảo

Tuyên truyền về biển đảo và thu hút nguồn nhân lực vào Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam

Đây là hoạt động ý nghĩa của Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 354 - Vùng 3 Hải Quân trong việc phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam với các tỉnh, thành ủy trong cả nước.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP