Biên giới - biển đảo Thông tin về biển đảo

Cờ Tổ quốc ra đảo

Những ngày đầu tháng 3, chuyến xe chở thầy trò Trường đại học Sư phạm – ĐH Huế đã trao tận tay hàng ngàn lá cờ Tổ quốc cho quân dân hai huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và Lý Sơn (Quảng Ngãi).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP