Biên giới - biển đảo Thông tin về biển đảo

Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ

UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ. Hòn đảo này là đảo quân sự trong kháng chiến, nay đã chuyển thành đảo dân sự và trở thành một huyện đảo của tỉnh Quảng Trị.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP