Biên giới - biển đảo Thông tin về biển đảo

Hạ thủy cặp tàu khủng

Ngày 2/10, tại Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) hai ngư dân xuất sắc của TP. Đà Nẵng đã cho hạ thủy cặp tàu công suất lớn tham gia làm dịch vụ hậu cần và đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP