Biên giới - biển đảo Thông tin về biển đảo

Chung tấm lòng vì tình yêu Trường Sa

Bằng hành động tự giác, nhiều cá nhân, tập thể, tổ chức, đơn vị... đã gửi đến ban tiếp nhận không chỉ là vật chất, tiền bạc mà còn gửi gắm cả niềm tin vào sứ mệnh bảo vệ từng tất đất của Tổ quốc.

 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí

  Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 1993 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí số 19/2000/QH10.

 • Luật Dầu khí

  Luật này quy định về hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • Luật Thủy sản

  Luật này áp dụng đối với hoạt động thuỷ sản của tổ chức, cá nhân ViệtNam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên đất liền,hải đảo, vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địacủa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam.

 • Bộ Luật Hàng hải Việt Nam

  Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hoá, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học. Đối với tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thuỷ nội địa, thuỷ phi cơ, cảng quân sự, cảng cá và cảng, bến thuỷ nội địa chỉ áp dụng trong trường hợp có quy định cụ thể của Bộ luật này.

 • Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thuỷ sản

  Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

 • Luật An ninh Quốc gia

  Luật này quy định về chính sách an ninh quốc gia; nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia.

 • Luật biển Việt Nam

  Luật này quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; quản lý và bảo vệ biển, đảo.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP