Biên giới - biển đảo Thông tin về biển đảo

Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

Đây là kết quả tích cực của một mô hình công tác dân vận mới mang lại - mô hình “Cảnh sát Biển đồng hành với ngư d

  • Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thuỷ sản

    Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

  • Luật An ninh Quốc gia

    Luật này quy định về chính sách an ninh quốc gia; nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia.

  • Luật biển Việt Nam

    Luật này quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; quản lý và bảo vệ biển, đảo.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP