Giáo dục Tin tức giáo dục

18/05/2017 - 14:34

Bộ GDĐT “sờ gáy” hoạt động cấp phép trung tâm ngoại ngữ

Trước thực trạng một số trung tâm hoạt động mà chưa có giấy phép do các cơ quan có thẩm quyền cấp, Bộ GDĐT đã có công văn gửi các sở GDĐT, các trường đại học, học viện, cao đẳng tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng cấp giấy phép và công tác quản lí, chỉ đạo đối với các trung tâm ngoại ngữ.

Bộ GDĐT yêu cầu tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng cấp phép và công tác quản lý các trung tâm ngoại ngữ. Ảnh: Hải Nguyễn

Trước thực trạng một số trung tâm hoạt động mà chưa có giấy phép do các cơ quan có thẩm quyền cấp, Bộ GDĐT đã có công văn gửi các sở GDĐT, các trường đại học, học viện, cao đẳng tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng cấp giấy phép và công tác quản lí, chỉ đạo đối với các trung tâm ngoại ngữ.

Bộ GDĐT vừa có công văn gửi các sở GDĐT, các trường đại học, học viện, cao đẳng tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng cấp giấy phép và công tác quản lí, chỉ đạo đối với các trung tâm ngoại ngữ thuộc quyền quản lý của đơn vị.

Theo Bộ GDĐT, trong những năm qua, việc quản lý, chỉ đạo đối với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của các học viện, trường đại học, cao đẳng và các sở GDĐT đã đi vào nền nếp và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định về thủ tục cấp giấy phép hoạt động, công tác quản lý, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại một số trung tâm ngoại ngữ còn có những tồn tại, bất cập. Một số trung tâm hoạt động mà chưa có giấy phép.

Bộ GDĐT yêu cầu các đơn vị nêu rõ quy trình cấp phép, thực tiễn tổ chức triển khai, các ưu điểm, hạn chế, khó khăn, bất cập, yếu kém và giải pháp khắc phục.

Các trường và sở GDĐT đánh giá công tác quản lí, chỉ đạo việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ; quy mô đào tạo ngoại ngữ theo các chương trình; việc tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ.

Cùng với đó là báo cáo rõ về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trung tâm, chất lượng tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên; chất lượng các chương trình đào tạo; các vấn đề về đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy và học tại trung tâm.

Theo Lao động

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP