Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

14/05/2019 - 13:18

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3

TTH.VN - Sáng 14/5, Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3 khóa 110 cho 91 đồng chí là cán bộ trưởng, phó phòng cấp huyện, thị xã và thành phố.

 Thông qua 15 chuyên đề, học viên sẽ được trang bị các nội dung cơ bản về: Chiến lược quốc phòng an ninh của một số nước liên quan đến quốc phòng an ninh của Việt Nam; Quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về quốc phòng an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo; Phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường cũng cố quốc phòng an ninh; Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, học viên còn được trang bị thêm một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; trách nhiệm của của quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ…

Thanh Thảo

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP