26/09/2018 - 20:51

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

TTH - Ngày 26/9, Huyện ủy Phú Vang khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Trong 3 ngày từ ngày 26 - 28/9, các học viên sẽ được tập huấn một số chuyên đề. Qua đó, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng từ huyện đến cơ sở nhằm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tổ chức Đảng và đảng viên; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện 6 nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra các cấp theo Điều lệ Đảng.

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP