Kinh tế Kinh tế

18/01/2018 - 19:20

Cải cách, hiện đại hóa thủ tục hải quan và tăng thu ngân sách

TTH.VN - Đó là nhiệm vụ chính đặt ra trong năm 2018 tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế sáng 18/1.

Năm 2018, Cục Hải quan tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 420 tỷ đồng và đây cũng là chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. Để đạt và vượt số thu đề ra, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các chính sách pháp luật về thuế và công tác quản lý, thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng cường thu hút, động viên các nguồn thu vào ngân sách. Tiếp tục cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, hiệu quả; cập nhật giải quyết các vướng mắc phát sinh, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho DN khai hải quan.

Năm 2017, 105 doanh nghiệp và tham gia làm thủ tục hải quan; đơn vị đã giải quyết 29.155 tờ khai, tăng 56,1% so với năm trước; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 1,38 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước hơn 410 tỷ đồng, đạt 103% chỉ tiêu pháp lệnh, tăng 0,06% so với cùng kỳ năm 2016.

Hoài Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP