Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

30/10/2018 - 14:33

Cải cách thủ tục hành chính đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp

TTH.VN - Đó là tiêu chí đặt ra của Đoàn giám sát HĐND tỉnh tại buổi làm việc với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh vào sáng 30/10.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Văn Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung chủ trì buổi làm việc

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hồ Văn Hải; TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, từ năm 2016 đến 30/9/2018, ngoài cải cách thể chế, ban hành các các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), công tác cải cách thủ tục hành chính đã từng bước đi vào nề nếp, cơ bản đáp ứng và giải quyết tốt các giao dịch hành chính đối với tổ chức, cá nhân.

Đến nay, toàn tỉnh có 2.114/2.132 thủ tục hành chính được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; đưa 1.526 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Riêng năm 2018, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 46.677 hồ sơ, xử lý và trả kết quả đúng và trước hạn 42.980 hồ sơ (đạt 97,3%)…

Trao đổi, đóng góp ý kiến để công tác CCHC đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; đồng thời, phân tích, làm rõ thêm những vấn đề mà Đoàn giám sát HĐND tỉnh yêu cầu về bộ chỉ số CCHC; việc thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước; việc hiện đại hóa nền hành chính; cải cách tài chính công và những những nội dung quan trọng khác.

Từ những vấn đề cần làm rõ, Đoàn giám sát HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương tập trung đề ra các giải pháp để thực hiện đạt kết quả cao hơn nữa về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; trong đó, xác định rõ mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, cải cách thủ tục hành chính đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp là những tiêu chí đánh giá công tác CCHC.

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP