Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

24/05/2018 - 06:30

Cán bộ nêu gương, dân dễ đồng thuận

TTH - Cán bộ, đảng viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, gần dân, sát dân, biết cách vận động Nhân dân, nên các phong trào thi đua ở xã Phong Sơn (Phong Điền), nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đem lại nhiều kết quả.

Người dân Phong Sơn chung tay đắp đất xây dựng giao thông nội đồng

Học Bác ở tinh thần trách nhiệm

Để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Đảng ủy xã Phong Sơn đã xây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền nội dung của Chỉ thị 05 thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, qua các buổi họp thôn; tổ chức hội nghị chuyên đề; lồng ghép trong các hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể; các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở...

Ông Hoàng Ngọc Ngân, Bí thư Chi bộ thôn Công Thành, xã Phong Sơn cho biết: Hàng tháng, chi bộ đều đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ; đồng thời dựa trên kết quả học Bác để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên hàng năm...

Học và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị; tích cực đổi mới phong cách, lề lối làm việc, luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, lấy dân làm gốc để phát động các phong trào về xây dựng NTM. Chi ủy cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên bám cơ sở, vận động nhân dân phát triển kinh tế. Tất cả các chủ trương về xây dựng NTM đều thông qua dân và được người dân đồng tình, nhất trí cao…

Thôn Công Thành đã huy động sức dân xây dựng được nhiều công trình, bộ mặt thôn nhờ đó ngày càng khởi sắc, như: Xây dựng cổng chào với kinh phí 110 triệu đồng; mở rộng, bê tông hóa 400m đường giao thông nông thôn; hệ thống kênh mương được sửa chữa, thuận lợi trong tưới tiêu, phát triển nông nghiệp. Gần đây nhất, thôn đã huy động sức dân triển khai lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng với chiều dài 4km, kinh phí 140 triệu đồng…

Bà Hoàng Thị Gái, Bí thư Chi bộ thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn khẳng định: Thực hiện Chỉ thị 05, 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều đăng ký học và làm theo Bác. Trong đó, đảng viên luôn tiên phong trong các phong trào, nhất là phong trào xây dựng NTM. Số hộ nghèo giảm 30 hộ so với 2 năm trước đây. Số hộ giàu, khá ngày càng tăng.

Lan tỏa

Ông Nguyễn Bá Nam, Bí thư Đảng ủy xã Phong Sơn khẳng định: Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức ở xã đã có nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; từ đó, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất cách mạng, đạo đức và lối sống của người cán bộ, đảng viên; liêm chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt các quy định về những điều đảng viên không được làm...

Phong trào học và làm theo lời Bác ở xã Phong Sơn đã lan tỏa đến quần chúng nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần hiệu quả vào công cuộc xây dựng NTM. Ông Nguyễn Đình Vân, Chủ tịch UBMTTQVN xã Phong Sơn phấn khởi: Nhiều phong trào do địa phương phát động đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân. Đó là phong trào hiến đất mở đường, thu gom, xử lý rác thải, trồng cây bóng mát, điện chiếu sáng công cộng, đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế...

Đảng bộ xã Phong Sơn có 235 đảng viên, sinh hoạt ở 21 chi bộ. Năm 2017, Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền công nhận danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Chính quyền và Nhân dân xã Phong Sơn được UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua”. Đến nay, xã đạt 13/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm…

Bài, ảnh: Thanh Hải

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP