Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

14/05/2019 - 10:58

Cần nhanh chóng giải quyết cấp đổi “sổ đỏ” cho ông Nguyễn Duy Tiềm

TTH - Ông Nguyễn Duy Tiềm, trú thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà phản ánh: Sau thời gian dài thực hiện các thủ tục và các thủ tục đã hoàn chỉnh, hợp lệ, để được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN), ngày 21/3/2019, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã Hương Trà đã nhận hồ sơ của của ông. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn theo quy định, nhưng việc cấp đổi GCN cho ông vẫn chưa được giải quyết.

Nhà đất của hộ ông Nguyễn Duy Tiềm đang trong quá trình cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo nội dung đơn phản ánh ông Tiềm gửi đến Báo Thừa Thiên Huế: Năm 2016 cán bộ đo đạc của thị xã Hương Trà tiến hành đo đạc lại hiện trạng và cấp bản vẽ (diện tích có tăng thêm), trên cơ sở đó gia đình ông làm thủ tục xin cấp đổi GCN, nhưng chưa được giải quyết. Đến năm 2018, ông tiếp tục xin cấp đổi GCN. Sau nhiều lần đến UBND xã, thị xã thì thủ tục đã hoàn chỉnh, hợp lệ theo trình tự, hướng dẫn. Ngày 21/3/2019, bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã Hương Trà đã nhận hồ sơ của ông, hẹn ngày nhận thông báo thuế là 8/4/2019. Tuy nhiên đến nay đã quá hạn theo quy định (25 ngày), nhưng việc trả kết quả cấp đổi GCN cho ông vẫn chưa được giải quyết.

Ông Trần Hưng Long, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) thị xã Hương Trà cho biết: Việc cấp đổi GCN của ông Tiềm như ông trình bày là đúng. Trước đây, trong “sổ đỏ” của ông Tiềm, diện tích đất được cấp là 674m2. Hiện nay diện tích đất của ông tăng thêm thành 962,3m2. Cấp đổi GCN mà có diện tích tăng thêm, thì thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT giải quyết.

Theo ông Cao Xuân Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công (TTHCC) thị xã Hương Trà: Thông thường cấp đổi GCN, nếu có biến động tăng diện tích, thì chủ sở hữu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với diện tích tăng này. Tuy nhiên từ công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn, trường hợp ông Tiềm được miễn nghĩa vụ tài chính. Do đó, trước thời gian hẹn nêu trên, vào ngày 4/4/2019, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) thị xã Hương Trà đã liên thông hồ sơ đến Sở TN&MT (hồ sơ trực tuyến) và được tiếp nhận cùng ngày.

Theo nhật ký trao đổi hồ sơ: Ngày 5/4/2019, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh có yêu cầu Chi nhánh chỉnh sửa bổ sung hồ sơ, do diện tích thửa đất tăng, hình thể thay đổi, đề nghị “UBND xã Hương Vinh xác nhận rõ trường hợp này ranh giới thửa đất có thay đổi không, có lấn chiếm đất lúa từ khi cấp GCN đến nay hay không?”. Ngoài ra, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh thêm 3 lần nữa yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ. Đồng thời tại phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ ngày 19/4, TTHCC tỉnh yêu cầu Chi nhánh bổ sung “biên bản làm việc”, “biên bản làm việc của xã” và “đơn cấp đổi bổ sung”.

Thể hiện trên nhật ký trao đổi hồ sơ, thì quá trình giải quyết hồ sơ của ông Tiềm  đang “dẫm chân” tại thời điểm Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh yêu cầu chỉnh sửa bổ sung hồ sơ lần sau cùng là ngày 19/4/2019. Theo ông Cao Văn Quyền, cán bộ tham mưu thụ lý hồ sơ Chi nhánh ĐKĐĐ: Văn phòng 3 lần yêu cầu, Chi nhánh đã bổ sung. Lần thứ 3, Văn phòng yêu cầu “UBND xã Hương Vinh xác nhận rõ vào đơn đề nghị cấp đổi: Trường hợp này ranh giới thửa đất có thay đổi không, có lấn chiếm đất lúa từ khi cấp GCN đến nay hay không”, thì trước đó xã đã xác nhận rồi; hồ sơ cũng đã có “biên bản làm việc”, “biên bản làm việc của xã”. Nhưng cán bộ thụ lý của Văn phòng vẫn chuyển trả. Chi nhánh sẽ báo cáo cho Sở TN&MT để chuyển hồ sơ lại.

Trong “Đơn đề nghị cấp đổi GCN” của ông Tiềm (do ông Nguyễn Hòa, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã Hương Trà cung cấp), ngày 20/3/2019 UBND xã Hương Vinh đã xác nhận: “Ranh giới thửa đất ổn định. Diện tích biến động tăng do sai số trong kỹ thuật đo đạc, không lấn chiếm đất lúa, đất nghĩa địa, sử dụng ổn định từ khi cấp giấy đến nay”. Trong 2 “biên bản làm việc”, của UBND xã Hương Vinh với hộ ông Tiềm và các chủ sử dụng đất tiếp giáp (ngày 11/3/2019); với đại diện HTX nông nghiệp, đại diện Đội sản xuất nông nghiệp 11 (ngày 19/3/2019) thì các chủ sử dụng đất tiếp giáp đất ông Tiềm và đại diện HTXNN, Đội sản xuất nông nghiệp đều xác nhận ông Tiềm không lấn chiếm.

Như vậy, Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ thị xã Hương Trà đã liên thông hồ sơ của ông Tiềm đến Sở TN&MT đúng thời hạn. Tuy nhiên, do Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh nhiều lần yêu cầu bổ sung; quá trình luân chuyển hồ sơ giữa 2 cơ quan kéo dài dẫn đến chậm trả kết quả.

Ông Trần Hưng Long cho biết: Theo quy định của UBND tỉnh, hồ sơ không trả đúng hẹn thì phải thông báo cho công dân và xin lỗi công dân. Trên hệ thống, ngày 19/4/2019, TTHCC tỉnh có “thư xin lỗi” gửi ông Tiềm, đơn vị tiếp nhận… (nhưng ông Tiềm chưa nhận được). Đề nghị Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ thị xã Hương Trà nhanh chóng có báo cáo đến Sở TN&MT, để cơ quan này giải quyết dứt điểm, cấp GCN cho ông Tiềm, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công dân. Đồng thời trước mắt Chi nhánh cũng cần nhanh chóng báo cáo nguyên nhân chậm trễ nêu trên, để TTHCC thị xã Hương Trà có thông báo cho ông Tiềm biết.

Quá trình giải quyết tiếp theo của các cơ quan chuyên môn để cấp đổi GCN cho ông Tiềm, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến ông Tiềm và bạn đọc.

Bài, ảnh: Duy Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP