Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

23/04/2019 - 17:07

Cần quan tâm đến các giải pháp giảm nghèo bền vững ở Nam Đông

TTH.VN - Thực hiện chương trình giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018", ngày 23/4, Đoàn ĐBQH tỉnh do ông Nguyễn Chí Tài - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn giám sát đã có buổi làm việc với UBND huyện Nam Đông.

Thiếu nước sạch sinh hoạt ảnh hưởng đến quá trình giảm nghèo ở Hương Hữu

Đến nay, huyện miền núi Nam Đông có 9 thôn và 2 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn là Thượng Long và Hương Hữu. Từ năm 2012 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là trên 7%, bình quân mỗi năm giảm 1,7%.

Từ giai đoạn 2016-2018, do Chính phủ thay đổi chuẩn nghèo và phương pháp đánh giá đối với với hộ nghèo từ đơn chiều sang đa chiều nên có sự thay đổi. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2016 là 14,5% thì đến đầu năm 2018 còn 10,16%, bình quân mỗi năm giảm trên 2%.

Đối với công tác cho vay vốn và an sinh xã hội, từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, trong giai đoạn 2012-2018 huyện đã chuyển hơn 300 tỷ đồng cho đến hơn 11 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Từ dòng vốn này đã giúp người dân cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập, hướng đến thoát nghèo bền vững.

Đoàn giám sát làm việc tại huyện nam Đông

Địa phương kiến nghị với Đoàn giám sát tiếp tục có cơ chế tạo điều kiện để huyện huy động nguồn lực thực hiện tốt hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo bền vững thời gian tới.

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Chí Tài - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị lãnh đạo địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, dần xóa bỏ ý thức trông chờ, ỷ lại của người dân đối với Nhà nước.

Huyện cũng cần nghiên cứu mô hình cây con, vật nuôi phù hợp với địa phương, từ đó áp dụng cho đồng bào nhân rộng nhằm cải thiện sinh kế cũng như thoát nghèo bền vững. Đối với một số kiến nghị của huyện, đoàn sẽ tổng hợp và làm việc với các đơn vị có liên quan.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP