Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

29/10/2012 - 13:40

Chăm lo bồi dưỡng, đào tạo nguồn

TTH - Trong những năm qua, Đảng bộ xã Phú Diên (Phú Vang) luôn quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển đảng viên mới. Hàng năm, Đảng bộ xã Phú Diên đều hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới theo Nghị quyết của Đảng bộ đề ra từ đầu năm, được Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang đánh giá cao trong công tác phát triển đảng viên mới.

Quan tâm công tác phát triển nguồn

Nguồn để phát triển đảng viên mới ở Phú Diên chính là lực lượng thanh thiếu niên tại địa phương. Nhưng nguồn này lại có nhiều khó khăn, do nhiều thanh niên đi làm ăn xa. Số thanh niên ở nhà phần lớn có trình độ văn hóa không cao. Số học sinh, sinh viên ở Phú Diên sau khi ra trường thường không chịu về công tác tại địa phương. Để giải quyết khó khăn này, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ tích cực tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên về lý tưởng sống. Đảng ủy xã chỉ đạo Đoàn TNCS HCM xã chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo thể hệ trẻ phát triển toàn diện, trở thành người lao động tốt thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đẩy mạnh việc phòng chống tệ nạn xã hội trong giới trẻ. Ngoài ra, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên mở các lớp dạy nghề cho thanh niên để họ có nghề nghiệp và cuộc sống ổn định ngay tại quê nhà. Đặc biệt, Đảng ủy quan tâm, bồi dưỡng đối với bộ đội xuất ngũ và sinh viên ra trường hiện đang sinh sống và làm việc tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: “Để thế hệ trẻ Phú Diên ngày càng trưởng thành và có tư tưởng vững vàng, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, quán triệt, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cho lực lượng thanh thiếu niên thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các lễ kỷ niệm những sự kiện trọng đại của quê hương. Thông qua việc tuyên truyền, vận động, Đảng ủy xã nâng cao tư tưởng, nhận thức của thanh niên và những quần chúng ưu tú để họ ý thức được rằng, đứng vào hàng ngũ của Đảng là một vinh dự lớn lao”.

Hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra

Bên cạnh việc chăm lo, bồi dưỡng đào tạo nguồn để hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã Phú Diên đã giao chỉ tiêu cho từng chi bộ và xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá chi bộ trong sạch vững mạnh. Từng chi bộ phải chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Chỉ tiêu mà Đảng bộ xã Phú Diên đề ra là mỗi năm phải phát triển được 10 đảng viên mới. Và trong khoảng 8 năm trở lại đây, Đảng bộ đều hoàn thành tốt chỉ tiêu này. Đồng chí Phạm Tăng Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Trong những năm qua 13 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đều hoàn thành tốt chỉ tiêu