Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

13/04/2018 - 09:18

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là ưu tiên hàng đầu

TTH.VN - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đã khẳng định như vậy tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11, khóa XV (mở rộng) khai mạc sáng 13/4. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao dự, chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu lưu ý, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã xác định “Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài của tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (giữa) chủ trì điều hành hội nghị 

Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Trung ương để tham gia cụ thể vào mục tiêu, nội dung thực hiện, trọng tâm là xem xét, cân nhắc có cơ sở khoa học để xác định số lượng, cơ cấu các đơn vị sự nghiệp công lập, khả năng xã hội hóa đối với từng lĩnh vực, số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập có thể chuyển thành công ty cổ phần…

Căn cứ theo thực tiễn địa bàn để xác định cụ thể việc sáp nhập, giảm đầu mối bảo đảm mục tiêu đề ra; tạo sự đồng thuận xã hội cũng như trong từng ngành, lĩnh vực được sắp xếp, sáp nhập; bảo đảm hoạt động bình thường trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới là hai nội dung có mối quan hệ hữu cơ với nhau, liên quan đến chất lượng cuộc sống; thể trạng, tầm vóc con người Thừa Thiên Huế cũng như xây dựng hoàn thiện các thiết chế trung tâm y tế chuyên sâu của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Trung ương để tham gia cụ thể vào mục tiêu và các nội dung thực hiện. Trọng tâm là thảo luận để tạo sự thống nhất về các chỉ tiêu đến năm 2025, năm 2030; những nhiệm vụ và giải pháp lớn, nhất là các giải pháp về huy động các nguồn lực để hoàn thiện các thiết chế trung tâm y tế chuyên sâu; phát triển mạng lưới y tế; kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế và cán bộ làm công tác dân số, hướng đến mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân và chất lượng dân số trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Theo tinh thần đó, trong thời gian một ngày, các đại biểu tham dự hội nghị nghe Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đại biểu tham dự hội nghị 

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20, Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới; thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự…

Với tinh thần tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt các quan điểm, yêu cầu, mục tiêu sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục. Sáp nhập các trung tâm thuộc lĩnh vực giáo dục thành một đầu mối; sáp nhập trường trung cấp nghề vào trường cao đẳng nghề; giải thể các trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả. Thu gọn đầu mối đào tạo nghề công lập trên địa bàn tỉnh; giải thể trung tâm y tế học đường.

Thực hiện thống nhất mô hình ở cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng; Rà soát, sắp xếp hợp nhất các các trung tâm, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành một đầu mối. Sáp nhập, giải thể các trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành một đầu mối. Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, tập trung chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành và UBND thành phố Huế có đủ điều kiện sang công ty cổ phần, công ty hợp doanh.

Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng; có kế hoạch giải quyết dứt điểm số viên chức và số người lao động vượt quá số biên chế được giao. Thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại viên chức hằng năm để đưa ra khỏi đội ngũ những người có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm 2018, năm 2019, tập trung chỉ đạo hoàn thành Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động Trung tâm Festival Huế theo hướng xã hội hóa. Hoàn thành Đề án Đổi mới mô hình quản lý Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế. Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đổi tên Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh thành Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh và tổ chức lại bộ máy, nhân sự, nhiệm vụ mới. Thực hiện thí điểm xã hội hóa từ 1 - 2 trường tiểu học, trường mầm non ở thành phố Huế theo hướng tự chủ.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; đầu tư hoàn thiện, mở rộng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị tiên tiến, xây dựng Bệnh viện Trung ương Huế theo hướng Trung tâm Y học cao cấp, ngang tầm khu vực và quốc tế.

Mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược.  Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện phát triển các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện; Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Rà soát, đánh giá, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy y tế tuyến tỉnh và cơ sở.

Tin, ảnh:  Anh  Phong 

 

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP