Phối hợp đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã tặng 8 bằng khen cho các cá nhân và 5 bằng khen cho các đơn vị công an. Công an tỉnh cũng đã tặng 13 giấy khen cho các cấp thể và cá nhân thuộc LĐLĐ tỉnh quản lý.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP