Lo ngộ độc thực phẩm và gian lận thương mại cuối năm

Theo thông tin từ Sở Y tế, từ đầu năm đến nay, tại Thừa Thiên Huế xả ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có vụ liên quan đến trên 70 người.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP