Tuyên dương 9 tập thể, 31 cá nhân điển hình về học tập và làm theo lời Bác

Hội LHPNVN TP. Huế đã tuyên dương 9 tập thể và 31 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP