Báo Thừa Thiên Huế số 7707 có nhiều tin tức thời sự

Ngoài các tin tức diễn ra trong ngày, trên trang nhất và trang Thời sự của Báo Thừa Thiên Huế ra thứ 3, ngày 24/9/2019, có bài “Băn khoăn hạn ngạch khai thác xa bờ” của tác giả Lê Thọ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP