TP. Huế có gần 1.000 đối tượng nghiện và nghi nghiện ma túy

Với chủ đề “Hãy suy nghĩ kỹ trước khi bắt đầu”, TP tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm phòng, chống ma túy đến mọi tầng lớp nhân dân,

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP