Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Biến đất bạc màu thành vùng tăng gia sản xuất hiệu quả

Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Điền còn là điểm sáng về công tác tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP