Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Vào mùa huấn luyện

Những ngày này, lực lượng dân quân trên toàn tỉnh đang bước vào cao điểm mùa huấn luyện năm 2017. Dưới cái nắng như đổ lửa, lực lượng dân quân vẫn “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”…

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP