Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Học viện quân sự hàng đầu Việt Nam

Sáng 13/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Học viện Quốc phòng...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP