Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Chăm lo chính sách hậu phương quân đội

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm, chăm lo đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng mà Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh triển khai đồng bộ trong toàn lực lượng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP