Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Nghĩa tình người lính

Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh còn thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm thiết thực.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP