Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuổi trẻ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh còn đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP