Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Sáng 14/6, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP. Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP