Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ

Buổi sinh hoạt đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với sinh hoạt tư tưởng, kỷ luật của Đại đội 18 Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn diễn ra dân chủ, thẳng thắn và cởi mở.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP