Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Chuẩn bị chu đáo về con người, phương tiện

Cùng với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho mùa luyện quân mới.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP