Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Nghĩa tình của anh Bộ đội Cụ Hồ

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP