Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Nắm chắc tình hình, không để phát sinh vụ việc phức tạp

Năm 2018, Công an TX. Hương Thủy tiếp tục nắm chắc, kiểm soát được tình hình, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, biểu tình, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP