Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Tuyển quân năm 2018: Chắc từ cơ sở

Ngày 5/3, toàn tỉnh sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Đến thời điểm này, có 2.872 công dân đủ tiêu chuẩn để lên đường nhập ngũ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP