Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Thêm nhiều sáng kiến thiết thực

Bằng những việc làm cụ thể, Đảng ủy, Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động lồng ghép thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP