Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Chủ động, sẵn sàng ứng chiến

Ban CHQS TP. Huế luôn là đơn vị nổi bật trong công tác phòng chống bão lụt và đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả sau bão lụt.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP