Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Nỗi lo sau bão, lũ của người dân vùng cao

Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Quốc Cường bày tỏ, địa phương đang dốc mọi nguồn lực để kịp thời cứu đói cho dân và sửa chữa, dựng lại các nhà tốc mái, xiêu vẹo.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP