Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Nhà trẻ tại các khu công nghiệp: Nhu cầu bức thiết

Không có điều kiện thuê người giúp việc cũng không thể nhờ ông bà, nhiều công nhân nữ ở các khu công nghiệp cho con đi nhà trẻ sớm với bao nỗi niềm ngổn ngang.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP