Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

210 dự án vay vốn cho hội viên người mù trong 10 năm qua

Sáng 10/7, Hội Người mù tỉnh tổ chức lễ tổng kết 10 năm thực hiện chương trình hành động “Việc làm – Xóa đói giảm nghèo” giai đoạn 2007 – 2017 và sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP