Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Hỗ trợ gần 50 triệu đồng cho người nghèo và gia đình chính sách

Ngày 22/8, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Đại Phú Lộc tổ chức thăm, tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách của xã Hồng Quảng (huyện A Lưới).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP