Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Phong Sơn: Dân được cấp đất nhưng chưa thể làm nhà

Được lập quy hoạch đất tại thôn Hiền Sĩ, Cổ Bi 3, Hiền An (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền) từ năm 2017 nhưng đến nay...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP