Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Trao quà cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt

120 suất quà cho người dân các địa phương với tổng giá trị 60 triệu đồng; trong đó, 50 triệu đồng do Báo Hà Nội mới hỗ trợ, ủy quyền cho Báo Thừa Thiên Huế trao và 10 triệu do Báo Thừa Thiên Huế hỗ trợ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP