Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Cho người khiếm thị vay gần 26 tỷ đồng làm kinh tế

Đến nay, Hội Người mù tỉnh đã triển khai 386 dự án với doanh số cho vay 25,521 tỷ đồng cho 5.561 lượt hội viên vay, thu hút 7.548 lao động trong gia đình hội viên.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP