Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Mức lương cơ sở tăng lên mức 1,3 triệu đồng từ 1/7/2017

Từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng (thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP