Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Năm 2018, tiền lương sẽ tăng bao nhiêu?

Hiện nền kinh tế đã vận hành theo cơ chế thị trường, nên tiền lương của người lao động phải dựa trên đối thoại, thỏa thuận giữa người lao động và chủ sử dụng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP