Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Chi trả “cuốn chiếu” cho đối tượng ảnh hưởng COVID-19

Thừa Thiên Huế được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện gói 62.000 tỷ đồng chi hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP