Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Trao 50 xe đạp cho học sinh nghèo huyện Phong Điền

Chương trình lần này đã trao 50 chiếc xe đạp cùng 50 mũ bảo hiểm cho các học sinh nghèo vượt khó, có hoàn cảnh khó khăn tại các xã thuộc huyện Phong Điền.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP