Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Cảm ơn công đoàn

Quỹ “Mái ấm Công đoàn” do Công đoàn Công an tỉnh phát động đã tạo cơ hội để mỗi đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn có một nơi ở ổn định.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP