Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Bữa cơm có thịt cho người già neo đơn

Đều đặn mỗi tuần một lần, các đon viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn thị xã Hương Trà lại tổ chức chương trình “Bữa cơm có thịt” cho người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP