Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Hỗ trợ hơn 80 triệu đồng xây dựng “Nhà nghĩa tình đồng đội”

Bà Thuận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khi năm 2017, chồng không may gặp tai nạn giao thông và qua đời.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP