Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Giúp nhau ổn định cuộc sống

Đến thôn Diêm Trụ, xã Vinh Thái (huyện Phú Vang) chúng tôi bắt gặp người phụ nữ đứng tuổi đang cặm cụi trong ruộng nước thu gom dọc mùng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP