Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Công ty Trường Thịnh sẽ sớm làm lại đường cho dân

Báo Thừa Thiên Huế đã có bài viết về việc khai thác mỏ đá Thượng Long do Công ty Trường Thịnh chưa thực hiện đền bù, hỗ trợ và trả mặt bằng sản xuất, xây lại đường đi cho dân.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP