Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Giao lưu trực tuyến: “Đảm bảo cho mọi người dân đều có lương hưu”

Tính tới 30/6/2019, chỉ có hơn 5.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm gần 72% kế hoạch đề ra. Điều này chứng tỏ ít người lao động thực sự quan tâm và tham gia loại hình bảo hiểm này.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP