Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Đảm bảo phúc lợi tốt hơn

LĐLĐ tỉnh phấn đấu 100% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn xây dựng được Thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi hơn so với luật.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP