Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Nghĩ về Chính phủ kiến tạo

Để phát huy vai trò Chính phủ kiến tạo, điều cốt yếu nhất vẫn là công tác cán bộ. Nhà nước nào cũng cần có những người tài phụng sự, nhà nước kiến tạo phát triển lại càng cần có những người tài hơn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP