Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Dữ liệu mở phải “mở” về tư duy

Hội thảo là dịp để chính quyền tỉnh đánh giá thực trạng và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, phân tích các xu hướng và kinh nghiệm thực tiễn để góp phần định hướng giải pháp công nghệ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP