Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Giữ nguyên thời gian nghỉ “đến kỳ” và cho con bú của lao động nữ

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa công bố dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) lần 2 và sẽ tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện đến hết 21/6.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP