Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Nâng cao chất lượng dịch vụ công

Đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, các Trung tâm hành chính công (TTHCC) cấp huyện bước đầu đi vào hoạt động đã tạo được sự thuận tiện trong việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP