Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa

Nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), vận hành thông suốt hệ thống thông quan hàng hóa tự động tại các chi cục hải quan trực thuộc, hoạt động khai báo, làm thủ tục hải quan được giải quyết minh bạch, tinh gọn, thời gian giải phóng hàng được rút ngắn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP