Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Đo sự hài lòng của người dân đối với cơ quan nhà nước

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP