Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Luật quy hoạch: Phải vì cái “chung”, chấp nhận “động chạm”

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, để xây dựng được Luật quy hoạch, các bộ cần “vì cái chung”, chấp nhận những “động chạm” nhất định.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP