Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Cải cách hành chính ở Nam Đông

Nam Đông là một trong 2 địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2018.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP