Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Cần sự phối hợp đồng bộ

Tại hội nghị tập huấn công tác hoạt động trung tâm hành chính công (TTHCC) cấp huyện mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, các đơn vị đã chú trọng nâng cao chuyên môn, trách nhiệm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP