Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Phú Lộc: Công khai đánh giá mức độ hài lòng của người dân

Năm 2016 là năm thứ 3 liên tiếp huyện Phú Lộc xếp vị trí đầu bảng về cải cách hành chính (CCHC) khối thi đua cấp huyện, thị xã, thành phố. Năm 2017, huyện vẫn xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP