Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Trước hết phải là trách nhiệm người đứng đầu

Năm 2015, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của thị xã Hương Thủy xếp vị trí thứ 8/9 địa phương cấp huyện của tỉnh, tụt 5 bậc so với năm 2014.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP