Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thị trấn Phong Điền

Đây là đơn vị thứ 2 được UBND huyện Phong Điền chọn làm điểm triển khai.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP