Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Thuận Lộc

Thuận Lộc là đơn vị đầu tiên trong số 27 phường của TP. Huế khai trương, đưa vào hoạt động chính thức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, phường.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP