Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Lần đầu tiên thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Thừa Thiên Huế là một trong 22 địa phương và 14 bộ, ngành của cả nước được tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp sở.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP