Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý, vận hành Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp

Đoàn kiểm tra gồm 7 thành viên, do ông Đặng Ngọc Trân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Thời gian kiểm tra từ 21/5-20/6/2018.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP