Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

Dùng dao khống chế tài xế cướp tài sản

Lợi dụng sơ hở của ông Xuân, Quang lẻn vào ngồi sau ô tô và gí dao khống chế cướp tài sản khi ông vừa lên xe.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP