Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

Từ 1/7, 6 trường hợp công dân bị hạn chế quyền tự do cư trú

Theo Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ 1/7/2021, việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế trong các trường hợp sau

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP