Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

Người dân giao nộp hàng trăm súng tự chế

Từ năm 2015 đến nay, Công an huyện Nam Đông đã vận động, thu hồi trên 200 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trong đó, có nhiều súng kíp, súng tự chế bắn hơi cồn, đạn…

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP