Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

Bài học cho trẻ chưa thành niên

Sa vào yêu đương quá sớm, khi chưa đủ tuổi, nữ sinh ấy phải bỏ dở học hành, bất đắc dĩ làm mẹ. Còn bạn trai của cô phải lãnh 3 năm tù.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP