Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

Đưa kiến thức pháp luật về cơ sở

Nhận thức của người dân ở các xã biên giới “thông” hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc bảo vệ biên giới quốc gia, về tác hại của ma túy, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP