Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

Trộm đột nhập lấy cắp cổ vật tại đình làng Hiền Sỹ

Kẻ trộm đục tường và phá khóa, lấy đi 2 bình cổ vật quý, gồm: 1 lục bình và 1 ché cổ từ thời vua Tự Đức

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP