Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

Công tác ban hành quy phạm pháp luật: Ngày càng đi vào nề nếp

Sau một năm thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (BHVBQPPL), UBND tỉnh đã kịp thời triển khai những nội dung mới của luật nhằm từng bước đưa công tác...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP