Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

Khai thác gỗ keo, 1 thanh niên bị cây đè tử vong

Anh Hồ Văn V. cùng 5 người khác đi khai thác gỗ keo tại tiểu khu 423 trên địa bàn thì bị cây đè tử vong.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP