Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

Truyền thông phòng chống ma tuý cho trên 100 công nhân lao động

Buổi truyền thông phòng chống ma tuý và xây dựng đời sống văn hoá công nhân lao động thu hút trên 100 công nhân lao động của các công ty, xí nghiệp trên địa bàn thị xã Hương Trà tham gia.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP