Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

Chung tay xây dựng cuộc sống bình yên

Lực lượng Bảo vệ dân phố (BVDP) phường Phú Bình, TP. Huế luôn có vai trò nòng cốt trong triển khai, thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PTTDBVANTQ).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP