Khi Hội là chỗ dựa

Thu hút phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia vào tổ chức hội đạt tỷ lệ trên 75%, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Điền là một trong những điểm sáng về công tác tập hợp hội viên phụ nữ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP