Kết nối sản phẩm sạch

Từ ngày liên kết với Công ty TNHH MTV Hữu cơ Huế Việt, vợ chồng chị Xuân được hỗ trợ về mặt kỹ thuật theo đúng quy trình sản xuất sản phẩm hữu cơ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP