Đồng hành với chị em

Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp ở thị xã Hương Thủy đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua, góp phần giúp hội viên, phụ nữ trên địa bàn vươn lên.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP