Người phụ nữ Cơ Tu năng động

Không chỉ giỏi việc hội, chị Thu được biết đến là một điển hình trong phát triển kinh tế ở xã được xem là nghèo nhất nhì của huyện Nam Đông.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP