“Bánh Tét ngày Xuân”

Ban giám khảo chấm điểm sản phẩm bánh dự thi theo các tiêu chí ngon, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP