Hỗ trợ phụ nữ vùng biên ổn định cuộc sống

Giúp phụ nữ vùng biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần bảo vệ và phát triển vùng biên cương được Hội Liên Hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đưa vào nhiệm vụ trọng tâm của hội từ hai năm nay.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP