Hơn 300 ĐVTN ra quân “Tình nguyện mùa Đông 2016”

Ngày 29/10, tại Trường tiểu học Phò Trạch (Phong Bình - Phong Điền), Tỉnh Đoàn tổ chức ra quân chiến dịch “Tình nguyện mùa Đông năm 2016” với sự tham gia của hơn 300 ĐVTN.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP