Cán bộ đoàn phải là người tiên phong thực hiện đề án Ngày Chủ nhật xanh

Các cán bộ đoàn phải là người tiên phong trong hành động và tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và người thực hiện các nội dung của đề án

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP