Khai mạc Giải bơi

Tham gia giải bơi có 52 vận động viên đến từ 19 cơ sở đoàn thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP