Người trẻ tiên phong

Với đam mê, khát vọng, dấn thân..., nhiều bạn trẻ được Tỉnh đoàn tuyên dương tại Ngày hội “Khởi nghiệp sáng tạo” năm 2018 vừa được tổ chức.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP