500 người đăng ký hiến máu hưởng ứng ngày “Chủ nhật đỏ”

Trong năm 2020, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức 30 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút gần 15.500 đoàn viên, thanh niên tham gia, thu được 5.680 đơn vị máu.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP