Khánh thành công trình măng non “Sân chơi và vườn rau cho em”

Đây là công trình măng non “Sân chơi và vườn rau cho em” thứ 2 trong năm do Huyện đoàn A Lưới phối hợp thực hiện.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP