Trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho thủ lĩnh các CLB, đội, nhóm năm 2019

Đây là hoạt động nhằm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao công tác đoàn và phong trào thanh niên, đồng thời tạo cơ hội giao lưu học hỏi giữa thủ lĩnh các thủ các CLB, đội, nhóm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP