Những công trình của Vũ

Tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, là cách mà anh Nguyễn Quang Vũ, Bí thư Xã đoàn Phú Diên (Phú Vang) nêu gương, để tập hợp đoàn viên thanh niên...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP