Đảm nhận hơn 2.700 công trình phần việc thanh niên làm theo lời Bác

Đó là kết quả nổi bật được báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 20120 được Tỉnh đoàn tổ chức sáng 7/11.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP