Tạo đà cho thanh niên khởi nghiệp

Thu nhập hàng trăm triệu đồng khi mới ngoài 20, nhiều bạn trẻ đã biến ý tưởng, đam mê của mình thành hiện thực.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP