Gương thủ lĩnh thanh niên

Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thị trấn A Lưới (giữa) có nhiều sáng kiến hay để tập hợp thanh niên tham gia các phong trào Đoàn

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP