Hiến máu tình nguyện ngày “Chủ nhật Đỏ”

Chương trình thu hút 500 đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP