Làm mới phong trào

Vẽ tranh cổ động trên những chiếc lu cũ để làm đẹp bãi biển, dạy đàn miễn phí cho các em học sinh... là cách Xã đoàn Phú Thuận (Phú Vang) mềm hóa phong trào, tạo màu sắc đa chiều trong hoạt động tình nguyện.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP